Inzertné noviny PRINTvízo si môžete kúpiť už aj elektronicky prostredníctvom SMS.

Pošlite SMS správu na číslo 8866 v tvare:

PRINT PDF e-mailová adresa

Cena SMS: 1 EUR

KÚPOU PRINTvíza získavate BONUS – INZEROVAŤ ÚPLNE ZADARMO.
Viac informácií vo vnútri novín.