Redakcia PRINTvízo

Šancová 112
Bratislava

0944 968 268
inzercia@printvizo.sk